Małgorzata Rak-Krzyżanowska

Jest żoną Leszka, mamą Tymoteusza, Mai i Jagody.

Studia magisterskie z geografii ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, a studia podyplomowe z edukacji technicznej na Uniwersytecie Opolskim. Od prawie 20 lat pracuje jako nauczycielka geografii, zajęć technicznych, artystycznych, a wcześniej przyrody. Wielokrotnie była wychowawcą klas.

Swoją przygodę pedagogiczną rozpoczęła jeszcze jako nastolatka – od 18 roku życia przez 20 lat była instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pełniła wiele funkcji wychowawczych, organizowała liczne formy wypoczynku dla młodzieży harcerskiej i pozaharcerskiej.

Praca z dziećmi i młodzieżą zawsze przynosiła jej wiele radości, satysfakcji, realizowała swoje pasje, zdobywała nowe doświadczenia. Przez te wszystkie lata pracy harcerskiej i nauczycielskiej uczestniczyła w bardzo wielu kursach, warsztatach, szkoleniach, przez co rozwijała swój warsztat pracy, nabywała nową wiedzę i  rozwijała umiejętności. Efektem jej własnej pracy są liczne osiągnięcia jej uczniów zarówno z geografii, jak i z techniki, czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przez ostanie lata jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych na poziomie gminy, w wyniku czego reprezentują szkołę i gminę w województwie.

Jej pasją od kilku lat jest rękodzieło, bardzo lubi szydełkować, robić na drutach, szyć z filcu, wykorzystywać metodę quillingu i decoupage’u.

Facebook
Instagram
YouTube