GLOTTODYDAKTYKA przyjazna metoda nauczania dla każdego dziecka :-)

W naszej szkole w klasie pierwszej stosujemy nowatorska metodę nauczania – GLOTTODYDAKTYKĘ, dającą niespotykane efekty w porównaniu do tradycyjnych metod. Nauka prowadzona w formie zabawy (za pomocą: klockówLOGO glottodywanika) pozwala przyswajać wiedzę dziecku w sposób bardzo naturalny i przyjemny.

Glottodydaktyka to system edukacyjny stworzony przez wybitnego polskiego językoznawcę, prof. Bronisława Rocławskiego, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

WYBRANE ZAŁOŻENIA GLOTTODYDAKTYKI:

  • Glottodydaktyka to pełna wiedza o dziecku, o tym jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka; uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia.
  • Każde dziecko otrzymuje od glottodydaktyki i glottodydaktyka pełną opiekę dydaktyczną.
  • Dzieci w placówkach glottodydaktycznych otrzymują mocne fundamenty do dalszego rozwoju umysłowego.
  • Glottodydaktyk nie zaleca zadań szkolnych do domu, gdyż dzieci wszystko, co istotne poznają w szkole.
  • Każde dziecko każdego dnia osiąga sukces, co wyzwala w dziecku, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje.
  • Dzieci lubią nauczyciela glottodydaktyka, szkołę i chętnie do niej uczęszczają.
  • Glottodydaktyka rozwija w dziecku miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.