Wspomnienie św. Filipa Neremeusza

 

26 maja to liturgiczne wspomnienie św. Filipa Neremeusza. Dla naszej szkoły to ważna data, bo kiedy powstawała myśl o założeniu szkoły katolickiej, postanowiliśmy wybrać na patrona tego świętego. Dla nas bardzo ważne było, abyśmy kroczyli drogą, na której kładziemy akcent na całościowy rozwój młodego człowieka. Oprócz wiedzy, ważnym elementem są wartości, na których opiera się nasze postępowanie. Trzeba także znaleźć odpowiednią drogę, przestrzeń, w której realizują się założone cele. Święty Filip Neremeusz znalazł się w podobnej sytuacji, kiedy odkrył potrzebę poszerzania wiedzy ludzi, ukazywania wartości, które powinny kształtować życie. Podjął także drogę poszukiwania nowych sposobów osiągania założonych celów, kiedy zaczął zakładać oratoria. Jego droga naznaczona była wieloma trudnościami, jednak nie poddał się, a jego dzieło się rozwijało. Z tego powodu św. Filip Neremeusz został naszym patronem.