Katarzyna Lachowicz

Nauczyciel języka angielskiego. Uzyskała tytuł Magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Opolskim.

Entuzjastycznie podchodzi do swojego zawodu i pracy z młodymi ludźmi. Odczuwa potrzebę twórczej i autentycznej działalności pedagogicznej dającej szansę na rozwój zarówno uczniom jak i nauczycielom na budowanie autonomii oraz poszerzanie granic demokracji i wolności.

Facebook
Instagram
YouTube