Szkoła

Współczesny świat zalany morzem informacji stanowi nie lada wyzwanie, nie tylko dla młodego pokolenia wchodzącego w życie ale i dla tych, którzy chcą im w tym pomóc. Nasza szkoła podejmuje się tego trudnego zadania, by służyć dzieciom pomocą i pokazać jak  poruszać się we współczesnym świecie bez zatracania chrześcijańskich wartości. Oznacza to nauczenie samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych pasji i talentów, a przede wszystkim wykształcenie krytycznego myślenia pozwalającego na rozpoznanie w dostępnych informacjach prawdy.

Szkoła prowadzona jest przez świecką Fundację Artem Silesiam Promovere z siedzibą w Kuniowie, w porozumieniu z Biskupem Diecezjalnym Andrzejem Czają. Szkole został przydzielony asystent – ks. Piotr Glinka (proboszcz parafii w Kraskowie, dziekan), który będzie czuwał nad jej formacją chrześcijańską. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki. Szkoła spełnia warunki przewidziane w Prawie Oświatowym dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania dla ośmioletniej szkoły podstawowej określone w przepisach Prawa Oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

W naszej szkole:

WYCHOWUJEMY WEDŁUG WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

Fundamentem naszego podejścia jest personalizm chrześcijański, według którego każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną, wyjątkową, rozumną, wolną, posiadająca godność, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Wychowanie i kształcenie w nurcie personalistycznym ma na celu rozwój osoby ludzkiej, jej osobowości, stworzenie jej przestrzeni do samorealizacji.

Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego, są uwzględniane w programach nauczania i mają być ukazywane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli między sobą, dyrektora i nauczycieli.

Szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii. Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i  współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości.

ODCHODZIMY OD TRZYMANIA SIĘ SZTYWNYCH RAM PODRĘCZNIKÓW, OCENIANIA I PRZECIĄŻANIA PRACAMI DOMOWYMI

Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody edukacji.

W nauczaniu pisania i czytania stosujemy metodę glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego zapobiegającą dysleksji i dysgrafii, wprowadzamy elementy pedagogiki Marii Montessori, a w nauczaniu języków obcych immersję językową. Uczymy w oparciu o różne źródła wiedzy, tworzymy lapbooki, pracujemy metodą projektu. Rozszerzamy zajęcia dopasowując je do indywidualnych zainteresowań dziecka.

W starszych klasach program nauczania dzielimy na zmienne cyklicznie moduły z 1,5 godzinnymi blokami zajęć, co umożliwia nam efektywne zrealizowanie przewidzianych zagadnień, dzięki czemu około godz. 15.00 uczniowie kończą swój dzień nauki z reguły nie zabierając pracy domowej do domu, za wyjątkiem drobnych zadań nie wymagających pomocy rodziców, zadanych lektur i długofalowych projektów.

MÓWIMY PO ANGIELSKU I NIEMIECKU

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 prowadzimy dwujęzycznie w języku polskim i angielskim. We wszystkich klasach zapewniamy 3 godziny języka niemieckiego w tygodniu i dodatkowe 3 godziny języka angielskiego tygodniowo. Ponadto proponujemy naukę języków obcych metodą immersji językowej, poprzez realizację zajęć anglojęzycznych takich jak Dance&Drama (zajęcia ruchowo – muzyczne) czy Entrepreneurship (przedsiębiorczość) w klasach starszych.

DBAMY O MOTORYKĘ MAŁĄ, DUŻĄ, ROZWÓJ SPOŁECZNY

Zapewniamy lekcje wychowania fizycznego w nowoczesnej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, a także na dużym boisku szkolnym. Ponadto proponujemy dodatkowe nieodpłatne zajęcia sportowe. O motorykę małą dbamy poprzez liczne zajęcia plastyczne i techniczne, w tym warsztaty architektoniczne, zajęcia ceramiczne i rękodzielnicze oraz lekcje kaligrafii. Realizujemy warsztaty rozwoju społecznego.

ORGANIZUJEMY MAŁE KLASY

Nasze klasy liczą maksymalnie 16 osób, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia oraz dostrzeżenie w nim wartościowego człowieka z jego talentami i słabościami, a także pozwoli mu na pełne zaangażowanie w maksymalny rozwój jego możliwości.

ZAPEWNIAMY ZBILANSOWANE POSIŁKI

Do południa planujemy długą przerwę na śniadanie z herbatą. Około południa zapewniamy dwudaniowy obiad, który będzie świetnym wzmocnieniem w połowie dnia nauki. Zależy nam, aby żywienie dzieci było oparte o zdrową i zbilansowaną dietę tak ważną w ich rozwoju.

 

Nasza szkoła zapewnia dziecku całodzienną opiekę. Wszystkie zajęcia łącznie z dodatkowymi kończymy ok. godz. 15:00. Dla rodziców, którzy nie mają możliwości odebrania dziecka około godz. 15:00, zapewnimy opiekę w świetlicy do godz. 17:00.

 

Nasze inspiracje:

Placówki edukacyjne:

Strony internetowe:

Lektury:

  •        Timothy D. Walker: Fińskie dzieci uczą się najlepiej
  •        Jessica Alexander, Iben Sandahl: Duński przepis na szczęście
  •        Gerald Huther: Uli Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne
  •        Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach: Budząca się szkoła
Facebook
Instagram
YouTube