Początki

Pomysł założenia szkoły zrodził się w naszych sercach. Jego podstawą była potrzeba zmiany w podejściu do nauczania dzieci, jakiego nie zapewnia obecny system edukacyjny. Mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, które nabywając wiedzę na najwyższym poziomie, jednocześnie czerpie z tego radość, postanowiliśmy podjąć ryzyko wprowadzenia w życie własnej wizji szkoły.

Szkoła powstała z inicjatywy rodziców, nauczycieli, działaczy społecznych, którym zależy na wysokim poziomie edukacji bez nadmiernego obciążania dziecka, przy jednoczesnym holistycznym i harmonijnym rozwoju zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka. Fundamentem naszego podejścia jest personalizm chrześcijański, według którego każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną, wyjątkową, rozumną, wolną, posiadająca godność, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Wychowanie i kształcenie w nurcie personalistycznym ma na celu rozwój osoby ludzkiej, jej osobowości, stworzenie jej przestrzeni do samorealizacji. Chcemy by filozofia ta, bliska papieżowi Janowi Pawłowi II i ks. Józefowi Tischnerowi, była naszym udziałem.

We wrześniu 2018 roku Szkoła rozpoczęła pierwszy rok szkolny z jednym oddziałem klasy siódmej.  Nasze bardzo optymistyczne plany rozpoczęcia lekcji we własnym budynku spełzły na niczym. Procedury uruchamiania finansowania przedsięwzięcia spowodowały przesunięcie rozpoczęcia prac remontowo- budowlanych na późną jesień. Nasz rok szkolny rozpoczął się „zieloną szkołą”- dzięki uprzejmości ks. Darka Brylaka z Kostowa mogliśmy zrealizować program integracyjny dla naszych pierwszych uczniów. Następnie nasze lekcje odbywały się w wynajętej klasie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku.

Jest marzec 2019 roku, z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac remontowo- budowlanych naszej docelowej siedziby w Biadaczu, by wraz z majowym słońcem rozpocząć nowy rozdział w naszej szkole.

Facebook
Instagram
YouTube